Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2013

A quantum computer for everyone!

People who would like to run programs for quantum computers have now the chance to use a real conventional quantum computer! Just point your browser to the Qcloud ! This is a service offered by the School of Physics of the University of Bristol, UK .